Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 23:46 | 19/01/2020

Ple Municipal

El Ple municipal és un òrgan col·legiat de caràcter necessari i de govern municipal, que està integrat per tots els Regidors i Regidores sota la presidència de l'Alcalde o Alcaldessa.

Composició

El Ple de la Corporació es composa tant dels regidors i regidores de l'Equip de Govern com els regidors i regidores de l'Oposició.

Equip de govern

Cesca Berenguer i Priego
Cesca Berenguer i Priego
Alcaldessa, Presidenta
Regidories: Serveis econòmics i Patrimoni, Urbanisme, Obres públiques i Habitatge

Correu electrònic berenguerpf@viladecavalls.cat
Agenda institucional
Partit polític: TJxV
Marc González Roldán
Marc González Roldán
1r Tinent d'Alcaldia
Regidories: Joventut, Educació, Medi Ambient, Boscos, Sostenibilitat i Lluita contra el canvi climàtic

Correu electrònic gonzalezrmrc@viladecavalls.cat
Agenda institucional
Partit polític: PSC
Pedro Nogués Vidal
Pedro Nogués Vidal
2n Tinent d'Alcaldia
Regidories: Seguretat i convivència ciutadana, Participació i Projectes veïnals, Esports, Manteniment urbà i Via pública

Correu electrònic noguesvp@viladecavalls.cat
Agenda institucional
Partit polític: TJxV
Jesús Porres Coto
Jesús Porres Coto
3r Tinent d'Alcaldia
Regidories: Salut, Ocupació, Empresa, Indústria, Polígons i Projecció del municipi, Comerç i Mercats

Correu electrònic porrescj@viladecavalls.cat
Agenda institucional
Partit polític: TJxV
Jordi Amiguet Rovira
Jordi Amiguet Rovira
4t Tinent d'Alcaldia
Regidories: Cultura i Oci, Mobilitat i transport urbà, Medi Ambient, Boscos, Sostenibilitat i Lluita contra el canvi climàtic

Correu electrònic amiguetrj@viladecavalls.cat
Agenda institucional
Partit polític: TJxV
Maria Dolors Salmeron Daví
Dolors Salmeron Daví
Regidora
Regidories: Gestió de persones i desenvolupament del talent (RRHH), Comunicació, Innovació digital i Transparència, Gent gran i envelliment actiu, Serveis Socials, integració i solidaritat, Polítiques de Gènere i Drets Humans

Correu electrònic salmerondm@viladecavalls.cat
Agenda institucional
Partit polític: TJxV
Carlos Méndez Diéguez
Carlos Méndez Diéguez
Regidor
Regidories: Manteniment urbà i Via pública i Comerç i Mercats

Correu electrònic mendezdc@viladecavalls.cat
Agenda institucional
Partit polític: Regidor no adscrit

Oposició

Competències

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) de Viladecavalls regula les competències del Ple Municipal.

El Ple Municipal, composat pels regidors i regidores i presidit per l'alcalde/ssa, estableix les línies d'actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva. Funciona en plenari. Li correspon exercir la iniciativa per l'alteració del terme municipal, l'aprovació i modificació del Reglament orgànic i les ordenances. L'aprovació dels pressupostos i dels comptes. Aprova inicialment i provisionalment el Pla General i les seves revisions i modificacions en l'àmbit del seu terme municipal, i definitivament els plans parcials i especials, les ordenances i les altres normes urbanístiques. Li correspon exercir activitats econòmiques, accions judicials en matèria de la seva competència, acceptar la delegació de competències fetes per altres administracions, adquirir i alienar certs béns i drets, la contractació a partir de determinats imports i acordar la participació en organitzacions supramunicipals.

Règim de sessions

Sessions ordinàries cada darrer dijous de mes, no festiu, a les 20.30 h al Saló de sessions de l'Ajuntament, a excepció del mes d'agost i el mes de desembre.

Convocatòries / Ordres del dia i Actes de sessió

Informació referent als plens municipals del nostre Ajuntament. Podreu llegir les Ordres del dia de les sessions plenàries i accedir a totes les actes aprovades dels plens organitzades per dates.

Retribucions dels càrrecs electes