Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 15:30 | 30/09/2022

Àrea de Presidència / Alcaldia

Atenció a la Ciutadania

El Servei d'Atenció Ciutadana té com a objectiu simplificar i facilitar l’accés de la ciutadania a tots els tràmits i serveis que ofereix l’Ajuntament de Viladecavalls. També facilita informació sobre el municipi, i esdeveniments de l’agenda municipal. Amb una orientació de millora continuada i amb la incorporació de les noves tecnologies, oferim els següents canals d'atenció: Canal presencial, Canal telefònic, Canal telemàtic, Xarxes Socials i Punt d’accés electrònic.

Alcaldia i Protocol

El Servei d’Alcaldia dóna suport a totes les necessitats de l’activitat pròpia de l’Alcaldia-Presidència. El servei de Protocol dóna assistència, tant interna com externa, en els diversos actes institucionals que organitza i/o participa l’Ajuntament de Viladecavalls.

Comunicació

El Servei de Comunicació és el que estableix el conjunt d'accions informatives adreçades a la ciutadania i agents externs a la Corporació, amb l'objectiu de donar a conèixer l'activitat municipal que es du a terme, d'una manera transparent, clara i que fomenti la participació de la societat en el dia a dia del nostre municipi. Des d'aquest servei es vetlla per garantir la coherència i solidesa de la imatge de l'Ajuntament, aplicant els diferents elements corporatius d'una manera homogènia.

Gent Gran

El Servei de Gent Gran és el que promou el benestar i millora de la qualitat de vida de les persones grans del municipi. Des del servei es dona una resposta integral a les necessitats de les persones grans, promocionant la participació i l’envelliment actiu.

Governació i Seguretat Ciutadana

La Policia Local és el cos de seguretat més proper als ciutadans i ciutadanes i coneixedor de les especificitats pròpies del municipi, la qual cosa ens permet dotar-nos d’una visió estratègica i transversal de les necessitats existents per a poder anticipar-nos i preveure accions que permetin assolir el nostre principal objectiu d’assegurar el lliure exercici dels drets i llibertats de la ciutadania de Viladecavalls.

Noves Tecnologies

El Servei de Noves Tecnologies té com a objectiu la prestació d'assistència, suport i assessorament tècnic a la resta de serveis de l'organització, així com l'impuls, execució i seguiment de projectes en l'àmbit tecnològic.

Participació Ciutadana

El Servei de Participació Ciutadana té com a objectiu el desenvolupament d’accions per la promoció de polítiques locals de participació ciutadana així com la promoció del sector associatiu del municipi.

Recursos Humans

El servei de Recursos Humans té com a missió principal planificar de forma coherent i acurada la dotació de l’equip professional d’empleats i empleades de l’Ajuntament de Viladecavalls i gestionar el desenvolupament professional i la qualitat dels recursos humans de l’organització, amb la finalitat d’aconseguir la millora en la prestació dels serveis públics municipals.

Secretaria i Serveis Jurídics

El servei de Secretaria agrupa un conjunt d’activitats municipals internes que venen imposades per la Llei, principalment donar fe pública de les actuacions municipals, assessorament i control de la legalitat interna, i assessorament i assistència als òrgans de govern de l’Ajuntament.

Jutjat de Pau

Hi ha jutjat de pau a tots els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció i assumeixen competències de menys importància tant en l'ordre civil com en el penal. Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal. Al capdavant hi ha el jutge de pau, que és elegit per l'ajuntament del municipi i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys.