Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 18:42 | 30/09/2023

Calendari de dies inhàbils 2023

De conformitat amb el que disposa l’article 30.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'Ajuntament de Viladecavalls comunica el calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya.

Seran festes laborals a Catalunya: 

 • 6 de gener (Dia de Reis)
 • 7 d’abril (Divendres Sant)
 • 10 d’abril (dilluns de Pasqua Florida)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 15 d’agost (l'Assumpció) 
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (La Immaculada, La Puríssima)
 • 25 de desembre (Nadal)
 • 26 de desembre (Sant Esteve), dilluns. 

 

Festes locals a Viladecavalls 

 • 10 de juliol 2023 (Festa Major) 
 • 11 de noviembre 2023 (festivitat de Sant Martí, patró del municipi de Viladecavalls) 

Seran festes locals a Viladecavalls al 2024 

 • 8 de juliol 2024 (dilluns de Festa Major) 
 • 11 de noviembre 2024 (festivitat de Sant Martí, patró del municipi de Viladecavalls) 

Els serveis de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Viladecavalls són operatius les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Pel que fa al còmput de terminis, es consideren dies inhàbils tots els diumenges i els dies establerts com festius al calendari oficial de festes laborals de Catalunya i de festes locals de Viladecavalls.

Quina data i hora es tenen en compte per al còmput de terminis? 

Per al còmput de terminis de qualsevol tràmit, la data i l'hora que tindran validesa legal seran les oficials de la Seu i no les de l'equip des del qual es realitzi el tràmit (tal com disposa l'article 26.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics).

Pel que fa a la data i l'hora, es tindran en compte les de confirmació del tràmit, quan el ciutadà confirma la sol·licitud i/o els documents i rep el rebut corresponent del Registre. Per exemple, suposem un tràmit administratiu el termini del qual acaba el 31 d'octubre. Si vostè comença a emplenar la seva sol·licitud a les 23:50 hores però acaba a les 00:10 hores de l'endemà, la sol·licitud estarà fora de termini.

A més, cal tenir en compte que els tràmits realitzats en dies inhàbils s'entendran efectuats el primer dia hàbil següent. 

Altra informació d’interès: