Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 21:45 | 01/10/2023

Prorrogada la vigència del reconeixement dels títols de família nombrosa i família monoparental expedits per la Generalitat de Catalunya

Seguint la resolució TSF/819/2020, de 7 d'abril, es prorroga la vigència del reconeixement i dels títols de família nombrosa i monoparental expedits per la Generalitat de Catalunya.

dijous 16 abril 2020

Els títols de família nombrosa i família monoparental que caduquin o hagin caducat entre el dia 1 de novembre del 2019 i el 31 de maig del 2020 prorroguen de manera automàtica la seva validesa per un any i en sis mesos els títols que caduquin entre el dia 1 de juny i el 31 d’octubre del 2020.

Les famílies tenen l’obligació de sol·licitar la renovació dels seus títols una vegada finalitzi l’estat d’alarma provocat per la crisi del Coronavirus.

En el cas dels fills que durant el període de pròrroga automàtica compleixin 21 anys o més i no cursin estudis adequats a la seva edat i titulació o encaminats a obtenir un lloc de treball, o compleixin 26 anys i, en ambdós casos, no tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, no se’ls aplicarà la pròrroga dels efectes del títol en qüestió i deixaran de ser-ne beneficiaris, atès que no compleixen els requisits legals.


Resolució TSF/819/2020: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=872093&type=01&language=ca_ES