Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 01:15 | 31/05/2023

Qui pot votar?

A les eleccions a les eleccions municipals del 2023 poden votar, 

  • Persones de nacionalitat espanyola, majors d’edat, residents a qualsevol municipi de Catalunya i que figurin inscrites en el cens electoral (CER). 
  • Persones estrangeres nacionals d’algun dels estats membres de la Unió Europea, que siguin majors d’edat, estiguin empadronats en un municipi de Catalunya, hagin manifestat la seva voluntat de votar a les eleccions municipals i es trobin inscrites en el cens electoral d’estrangers residents a l’Estat espanyol (CERE). (Hauran manifestat intenció de vot expressa abans 30 gener 2023). 
  • Persones estrangeres nacionals d’algun dels països extracomunitaris que hagin signat amb l’Estat espanyol un Acord de reciprocitat (Bolívia, Cap Verd, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord, Trinitat i Tobago, i Xile), que siguin majors d’edat, estiguin empadronats en un municipi de Catalunya, tinguin la targeta o certificat de residència legal i continuada per un període de 5 anys (3 anys en el cas de Noruega i el Regne Unit) anteriors a la sol·licitud d’inscripció en el cens electoral d’estrangers residents a l’Estat espanyol (CERE). (Hauran manifestat intenció de vot expressa abans 15 gener 2023) 

Durant el període del 10 al 17 d’abril de 2023 les persones interessades podran consultar el Cens Electoral mitjançant els següents canals:

  • TELEMÀTICAMENT, a la pàgina de l’Institut Nacional d’Estadística, acreditant la identitat amb certificat digital.
  • PRESENCIALMENT, davant l’oficina d’atenció al ciutadà de l’ajuntament de Viladecavalls, acreditant-se mitjançant DNI, passaport, permís de conduir o permís de residència.

Dins del termini indicat, la persona interessada podrà formular reclamació sobre les seves dades censals, si bé només podran ser tingudes en compte aquelles que es refereixen a la rectificació d’errades a les dades personals, als canvis de domicili dins d’una mateixa circumscripció o a la no inclusió del reclamant en cap Secció del Cens de la circumscripció, tot i tenir-hi dret.

No seran tingudes en compte per al procés electoral del 28 de maig de 2023 les que reflecteixin un canvi de residència d’una circumscripció a una altra realitzada amb posterioritat al 30 de gener de 2023.